8 kwietnia 2008 r. W Czytelni Naukowej WBP im. H. Łopacińskiego odbyła się promocja pierwszego wydanego tomu „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida. Publikację zaprezentował prof. dr hab. Jerzy Starnawski - prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego, historyk literatury polskiej, filolog – edytor, bibliograf.

Spotkanie zorganizowali: Instytut  Badań  nad  Twórczością  Cypriana  Norwida Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II, Towarzystwo  Naukowe Katolickiego  Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła  II i Wojewódzka  Biblioteka  Publiczna im.  Hieronima  Łopacińskiego  w  Lublinie

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Starnawski i prof. dr hab. Stanisław Fita

 

 

 

 


W imieniu dyrekcji WBP im. H. Łopacińskiego gości powitała Ewa Hadrian z Działu Informacji i Promocji WBP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wystąpienie prof. dr hab. Stefana Sawickiego – redaktora naczelnego komitetu redakcyjnego edycji „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wystąpienie prof. dr. hab. Józefa Ferta – Prorektora ds. dydaktyki i wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac i publikacji Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Paweł D. Znamierowski