Powrót do WYDARZENIA  - ARCHIWUM 2005

Towarzystwo Polsko-Węgierskie – Oddział w Lublinie
Węgierski Instytut Kultury
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego

zapraszają na promocję książki

GRZEGORZA ŁUBCZYKA

POLSKI WALLENBERG – RZECZ O HENRYKU SŁAWIKU

Wprowadzenie –

Attila Szalai – Dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury


prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko


Spotkanie odbędzie się 19 marca 2005 r. (sobota) o godz. 14.00

w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego

Lublin, ul. Narutowicza 4 (II p.)

W trakcie spotkania odbędzie się pokaz filmu dokumentalnego TVP

HENRYK SŁAWIK POLSKI WALLENBERG

(scenariusz i reżyseria – Grzegorz Łubczyk i Marek Maldis)

Grzegorz Łubczyk - absolwent polonistyki i dziennikarstwa Uniwersy­tetu Warszawskiego. W latach 1997 - 2001 Ambasador RP w Budapeszcie. Od 2002 r. wiceprezes Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie". Autor m.in. książek “Węgierski czyściec", “Wielogłos węgierski". Odznaczony Krzyżem Średnim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej z Gwiazdą.

Grzegorz Łubczyk “Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku". Warsza­wa, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2003

Henryk Sławik - “polski Wallenberg". Podczas II wojny światowej na Wę­grzech ocalił przed zagładą ponad pięć tysięcy polskich Żydów. Grzegorz Łubczyk - na podstawie dokumentów, zdjęć, relacji i wspomnień bezpośred­nich świadków - przybliża postać i czyny tego niezwykle szlachetnego czło­wieka, jednego z wielkich “sprawiedliwych" XX wieku. Henryk Sławik uchronił także przed śmiercią przyjaciela - Józsefa Antalla, “Ojczulka Polaków". Podczas przesłuchania na gestapo wziął na siebie jego winę. Za swoją postawę zapłacił najwyższą cenę. W 1944 r. został zamordo­wany przez hitlerowców w Mauthausen.