Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki

i

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zapraszają na

Wystawę Jubileuszową

przygotowaną z okazji 80-lecia

Lubelskiego  Towarzystwa  Miłośników  Książki.

Ekspozycja ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. H. Łopacińskiego,

Zbigniewa Jóźwika i innych członków Towarzystwa

eksponowana jest w Galerii Zielonej

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w  Lublinie

(ul. Narutowicza 4).

Wystawa będzie czynna do 14 lipca.

Zapraszamy: pon., śr., pt. – 10.00-15.00, wt., czw. – 10.00-18.00.

Wstęp wolny.

 

18 czerwca 1926 roku odbyło się pierwsze zebranie Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki. Prezesem Towarzystwa został ks. dr Ludwik Zalewski, bibliotekarz i profesor Seminarium Duchownego w Lublinie. Członkami Towarzystwa zostali: Zygmunt Kukulski (historyk literatury polskiej, nauczyciel gimnazjalny i uniwersytecki), Feliks Araszkiewicz (historyk literatury polskiej, pedagog), Ludwik Kamykowski (historyk literatury polskiej, pedagog), Julian Krzyżanowski (historyk literatury polskiej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), Zygmunt Tołwiński (polonista, nauczyciel gimnazjalny),  Franciszek Raczkowski (księgarz i wydawca), Władysław Czarniecki (profesor gimnazjalny), Józef Czechowicz (pedagog, poeta), Stanisław Dąbrowski (pracownik teatru), Roman Gronkiewicz (student), Antoni Remiszewski (wojewoda lubelski), Jan Śmieciuszewski (profesor gimnazjalny), Wiktor Ziółkowski (artysta-malarz).

Bibliofile lubelscy postawili sobie za cel szerzenie kultu książki.  Organizowano liczne odczyty, spotkania i ekspozycje. Te formy popularyzacji książki są prowadzone do dziś,  bowiem LTMK realizuje trzy nurty w swej działalności: popularyzatorski, badawczo-naukowy i wydawniczy.

LTMK przyznaje Order Białego Kruka ze Słonecznikiem, który jest odznaczeniem przyznawanym za wybitne zasługi dla rozwoju bibliofilstwa i kultu pięknej książki.

Towarzystwo liczy obecnie 28 członków, funkcję prezesa sprawuje doc. dr Jan Gurba.

Comiesięczne spotkanie bibliofilów zwane przedwieczerzami bibliofilskimi odbywają się w gmachu WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.